भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वाचे आदेश व माहिती

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 नंदुरबार, नवापूर या 2 नगरपरिषदा व वाडा नगरपंचायतीच्या मतमोजणीच्या दिनांकामध्ये बदल करण्याबाबत. 11/12/2017 PDF
2 डहाणू, जव्हार व तळोदा नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सुधारित निवडणूक कार्यक्रम 2017 मतदान दिनांक 17.12.2017 08/12/2017 PDF
3 खोपोली नगरपरिषदेच्या प्रभाग क्रमांक 6- अ च्या सदस्य पदासाठी पोट निवडणुकीसाठी सुधारित कार्यक्रम. 08/12/2017 PDF
4 दिनांक 10/12/2017 व दिनांक 13/12/2017 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभागाची दिनांक 7/12/2017 ची अधिसूचना 07/12/2017 PDF
5 दिनांक 10/12/2017 व दिनांक 13/12/2017 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या मतदानाच्या दिवशी सुट्टी तसेच दोन तासांची सवलत देण्याबाबतचे उ्द्योग ऊर्जा व कामगार विभाग यांचे परिपत्रक दिनांक 28 नोव्हेंबर, 2017 07/12/2017 PDF
6 ठाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर परिषद, नगरपंचायत निवडणूक डिसेंबर 2017 साठी राजकीय पक्षांच्या पुढा-यांची नावे.(Star Compaigners) महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी 27/11/2017 PDF
7 नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकामध्ये ज्या उमेदवारानी निवडणुकीचा खर्च विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे त्यांना अनर्ह ठरविण्यात आले असुन त्यांचे नांवे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द केल्याबाबतची माहिती. (कोकण विभाग) 23/11/2017 PDF
8 नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकामध्ये ज्या उमेदवारानी निवडणुकीचा खर्च विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे त्यांना अनर्ह ठरविण्यात आले असुन त्यांचे नांवे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द केल्याबाबतची माहिती. (अमरावती विभाग) 23/11/2017 PDF
9 नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकामध्ये ज्या उमेदवारानी निवडणुकीचा खर्च विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे त्यांना अनर्ह ठरविण्यात आले असुन त्यांचे नांवे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द केल्याबाबतची माहिती. (नाशिक विभाग) 23/11/2017 PDF
10 नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकामध्ये ज्या उमेदवारानी निवडणुकीचा खर्च विहित मुदतीत सादर न केल्यामुळे त्यांना अनर्ह ठरविण्यात आले असुन त्यांचे नांवे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिध्द केल्याबाबतची माहिती. ( नागपुर विभाग ) 23/11/2017 PDF
    
12345678910...