भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वाचे आदेश व माहिती

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 फेब्रुवारी- 2019 ते मार्च २०19 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या 4 आणि नवनिर्मित मलकापूर या एकूण 5 नगर परिषदा / नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम- 2018 15/10/2018 PDF
2 Dhule & Ahmednagar General Election- Voter List Programme 15.10.2018 15/10/2018 PDF
3 माहे डिसेंबर - 2018 ते जानेवारी - 2019 मध्ये मुदती संपणाऱ्या 5 व नवनिर्मित नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक तसेच तूळजापुर व मंगरुळपीर या 2 नगरपरिषदांमधील रिक्त अध्यक्ष पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम. 12/10/2018 PDF
4 माहे डिसेंबर 2018 ते जानेवारी- 2019 या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या 5 नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक तसेच अन्य 13 नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुका - 2018 निवडणुकीची पुर्वतयारी. 04/10/2018 PDF
5 Dhule & Ahmednagar General Election 2018 - Preparation Of Election 28.9.2018 28/09/2018 PDF
6 नवनिर्मित शिरोळ नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक - 2018 प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम. 11/09/2018 PDF
7 नव्याने नोंदणी झालेले 3 पक्ष 27ऑग18 27/08/2018 PDF
8 माहे ऑक्टोबर-2018 ते फेब्रुवारी-2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी तसेच सरपंच पदासाठी थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम. 23/08/2018 PDF
9 माहे ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या सुमारे 1045 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व सुमारे 70 सरपंच पदांसाठी थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांची पूर्वतयारी... 18/08/2018 PDF
10 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्राचा सुधारीत नमुना- आदेश दि.13 ऑगस्ट, 2018 13/08/2018 PDF
    
12345678910...